حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد.

به گزارش مهر، احمد امیرآبادی در مورد استعفای وزیر صنعت گفته بود: آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا داده است.

گفتنی است، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اطلاعیه‌ای استعفای محمد شریعتمداری را تکذیب کرده بود.