الیوم السابع نوشت، دادگاه کیفری منیا که در مرکز آکادمی پلیس در «الطره» مصر برگزار می شود امروز «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و ۶۴ نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.

بر اساس این خبر این حکم توسط قاضی «سلیمان عطا شاهد» در پرونده موسوم به حوادث «العدوه» صادر شده است.

در آگوست سال ۲۰۱۳ شهر العدوه در استان المنیا در مصر شاهد درگیری و اغتشاشاتی بوده است که طی این درگیری ها به یک مرکز پلیس در این شهر حمله شد و یک پلیس نیز کشته شده است. دولت مصر اخوان المسلمین را به دست داشتن در این حمله متهم می کند.