شهربانو امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته اهواز، افزود: با توجه به حادثه دیروز پیشنهاد می‌شود در راستای ابراز همدردی مردم تهران با مردم خوزستان مکان وسیع، قابل دسترس و مناسب همچون پارک شهر یا آب و آتش برای ابراز احساسات در غروب روز یکشنبه تعیین شود تا مردم با اهدای گل با مردم خوزستان ابراز همدردی کنند.