اسکای «جورج اوزاکا» ۲۵ ساله به جرم قتل نامزدش دستگیر شده است.

 

اطلاعات پلیس نشان می دهد که این مدل از مدتی قبل با نامزد خود به نام «روبی» اختلاف داشته و چندین بار نیز با یکدیگر جر و بحث داشته اند.قاضی پرونده در این باره گفت: این پسر جوان حتی بارها سعی کرده بود خود را شبیه رقیب عشقی اش کند تا توجه نامزدش را جلب و رابطه صمیمی با نامزدش برقرار کند اما وقتی متوجه می شود تلاش هایش بی نتیجه بوده  تصمیم به قتل نامزدش گرفته است.