صبح امروز اعضای شورای شهر تهران بررسی جدول برگزاری جلسات شورا در شش ماه دوم سال را بررسی کردند که براین اساس با رأی اکثریت اعضای شورای شهر تهران دو فوریت برگزاری جلسات شورای شهر در شش ماهه دوم سال به مانند شش ماهه اول سال تصویب شد و شورا در نیمه دوم سال ۳۸ جلسه برگزار خواهد کرد.

براساس این طرح، جلسات شورای شهر تهران در روز یکشنبه برگزار شده و هر یک هفته در میان جلسات سه شنبه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تقویم برگزاری شورا در شش ماهه دوم سال با رأی اکثریت آراء به تصویب رسید.

در ادامه محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی با انتقاد از حذف یک هفته در میان جلسات سه‌شنبه گفت: قبلا شورایاران در صحن شورا حاضر شده و گزارش می‌دادند اما این از دستور خارج شده است.

وی با بیان اینکه بررسی گزارش حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز از دستور صحن علنی خارج شده است، تصریح کرد: این در حالی است که هر کمیسیون باید هر سه ماه یکبار گزارش می‌داد که نداده و بسیاری از مسئولان نیز با حضور در صحن شورا درمورد مسائل شهری صحبت می‌کردند که این مساله نیز تا حدودی حذف شده و من با این حجم دستور جلسات مخالف تعطیلی سه‌شنبه‌ها هستم.

به گزارش ایسنا، همچنین مرتضی الویری پیشنهاد داد که در روزهای بررسی برنامه پنج ساله سوم و بودجه شورای شهر هر روز به غیر از پنجشنبه و جمعه جلسه داشته باشند که این مهم نیز با رأی اکثریت آرا تصویب شد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی نیز اعلام کرد: روز سه‌شنبه آتی (سوم مهرماه) به دلیل ارائه برنامه توسعه سوم شهرداری از سوی افشانی، جلسه شورا به صورت فوق العاده برگزار می‌شود.