نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) تعیین تکلیف طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه استفساریه مذکور را با موضوع معافیت‌های قانونی جانبازان، آزادگان و خانواده هایشان و خانواده شهدا برای تبدیل به طرح شدن به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. قبل از این رای گیری، مجلس با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با این طرح مخالفت کرد.

نظر شورای نگهبان درباره طرح مذکور به این شرح است: با توجه به انقضای مهلت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی احکام مشابه آن در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تصویب استفساریه مذکور ضرورتی ندارد، لذا موضوع استفساریه و پاسخ حذف می شود.

علی لاریجانی با اشاره به گذشت زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: این استفساریه به دلیل پایان وقت قانونی برنامه پنجم توسعه قابل استناد نیست؛ بنابراین باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا در قالب طرحی معافیت های قانونی جانبازان، آزادگان و خانواده هایشان و خانواده شهدا تعریف شود.