آرش یک کودک ۹ ساله است که در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز مجروح شد.

گلوله‌ تروریست‌ها بین دنده‌های آرش نفوذ کرده بود که با تلاش تیم پزشکی خارج شد و حال این کودک رو به بهبود است.