نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند.

بر این اساس، این گزارش جهت بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.