دولت دانمارک که در صدد تهیه‌ی پیش‌نویسی برای قوانین شهروندی‌ست، اعلام کرده که طی مراسم شهروندی که در شهرداری برپا می‌شود، افراد ملزم به دست دادن با شهردار هستند.

وزیر مهاجرت دانمارک اینگر استویبرگ در همین رابطه، چنین گفت: دست دادن در حقیقت روشی برای احوال‌پرسی در میان مردم دانمارک است و ما در این کشور از این طریق به یکدیگر احترام می‌گذاریم و به همین خاطر دست دادن شهروندان بخشی حائز اهمیت در این مراسم است.

سوسیال دموکراتها (حزب مردم دانمارک و محافظه‌کاران) بر این عقیده هستند که دست دادن باید یک قانون باشد. سخنگوی وزارت مهاجرت دانمارک نیز در همین زمینه گفت: اگر قصد شهروندی این کشور را دارید، باید خود را آماده کنید تا مودبانه و با مهربانی با دیگران ملاقات نمایید و این موضوع در دانمارک به معنای دست دادن است.

جالب است بدانید که مدتی پیش، مقامات شهر لوزان در کشور سوئیس بعد از این که زوجی مسلمان از دست دادن با جنس مخالفشان سر باز زدند، با شهروندی آنها مخالفت کردند.

شهروندی دانمارک

منبع: لست سکند