عکس | جای رگبار گلوله‌ها روی دیوار یک خانه در اهواز