اخیرا فیلمی از لاشا تالاخادزه وزنه بردار جوان گرجستانی که رکورددار حرکت یک ضرب و مجموع جهان در سنگین وزن است منتشر شده که نشان می دهد او موفق به مهار وزنه ۲۶۴ کیلوگرمی در حرکت دوضرب شده است.یعنی یک کیلوگرم بیشتر از حسین رضازاده!

تالاخادزه که ۲۲۰ کیلوگرم را در یک ضرب و ۴۷۷ کیلوگرم را در مجموع مهار کرده است ظاهرا به صورت غیر رسمی توانسته وزنه ۲۶۴ کیلوگرم در حرکت دو ضرب را هم مهار کند.وزنه ای که رکوردش با ۲۶۳.۵ کیلوگرم در دستان حسین رضازاده بود.زمان این فیلم و اینکه در چه مسابقه و در چه مکانی گرفته شده مشخص نیست.

تقریبا یک ماه دیگر مسابقات جهانی در ترکمنستان آغاز می شود و تالاخادزه این شانس را دارد که به رکورد دو ضرب جهان حمله کند.