نخست وزیر پاکستان اتخاذ کنندگان چنین تصمیمی را "مردان کوچک اشغال کننده مناصب بزرگ" خواند که با تغییر مخالف هستند.

این اظهارات عمران خان بعد از آن مطرح شد که یک روز قبل از آن هند نشست برنامه‌ریزی شده وزیران خارجه دو کشور را که قرار بوده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود، لغو کرد.

این مساله می‌توانست به اولین مذاکرات سطح عالی در نوع خود طی سال‌های اخیر میان این دو کشور هسته‌ای تبدیل شود.