اعماق، رسانه داعش هم این ادعا را مطرح کرده است.

با این وجود، داعش فیلم یا عکسی که نشانه وابستگی مهاجمان به این گروه باشد منتشر نکرده است.

عکس/ داعش مسئولیت حمله تروریستی به رژه اهواز را به عهده گرفت