سوهن کیونگ شیک رئیس شرکت سی جی گروپ کره جنوبی که اخیرا به همراه مون جائه این رئیس جمهور این کشور به تازگی به پیونگ یانگ سفر کرده است، تاکید کرد: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قصد دارد در ماه دسامبر به سئول سفر کند.

بر اساس این گزارش رهبر کره شمالی در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کره جنوبی در پیونگ یانگ گفته بود که "قول داده ام تا در آینده نزدیک به سئول سفر کنم."

رئیس جمهور کره جنوبی نیز بعدا گفت: منظور رهبر کره شمالی از "آینده نزدیک"، همین امسال است.

رئیس شرکت سی جی گروپ کره جنوبی افزود: رهبر کره شمالی گفته است که در ماه دسامبر به سئول سفر خواهد کرد. البته تاریخ دقیق سفر رهبر کره شمالی به سئول هنوز قطعی نشده و این مساله بستگی به دعوت رئیس جمهور کره جنوبی خواهد داشت.

در صورت انجام این سفر، برای نخستین بار خواهد بود که عالی ترین مقام کره شمالی از زمان جدا شدن دو کره به سئول سفر خواهد کرد.