خبر حادثه تروریستی اهواز در حالی مورد توجه رسانه‌های عربی از جمله «العربیه» عربستان قرار گرفته که از این حادثه بدون «تروریستی» خواندن آن یاد شده است.

«العربیه» این حادثه را «کشته شدن چند تن به دلیل حمله افراد مسلح در رژه ارتش» خوانده و نوشت: تلویزیون دولتی ایران تصاویری را از این حادثه نشان داده که در آن امدادگران در حال کمک به یک نظامی‌اند که روی زمین دراز کشده است. نیروهای امنیتی مسلح دیگر در حالی که روبه‌روی سکوی رژه ایستاده‌اند در حال تحرک بودند.

این رسانه در گزارش خود اهواز را یکی از شهرهای استان نفت خیز خوزستان خوانده که در گذشته شاهد حمله جدایی‌طلب‌ها به لوله‌های نفتی بوده است.

«العربیه» مدعی شده رسانه‌های ایران این گروه مسلح را «تکفیری» خوانده‌اند؛ «واژه‌ای که اغلب برای توصیف داعش به کار می‌رود.»

«عرب نیوز» هم در گزارش خود تروریستی بودن حادثه اهواز را نادیده گرفته و از حمله افراد مسلح به رژه ارتش در شهر جنوب غربی ایران در اهواز خبر داده است.

«عرب نیوز» به حادثه تروریستی مجلس و مرقد امام که سال گذشته توسط تروریست‌های داعش انجام شده بود نیز اشاره کرده و نوشت: حادثه صبح امروز بعد از حمله از پیش برنامه‌ریزی شده داعش به مجلس و مرقد امام رخ داده است.  رسانه‌های ایران عوامل حمله امروز به رژه ارتش را «تکفیری» خوانده‌اند. این واژه عموما برای توصیف داعش به کار می‌رود.