وی نوشت:

«‌در نشست خبری کمیسیون حمل و نقل درباره سابقه مترو در تهران صحبت کردم و از افرادی نام بردم که مخالف توسعه مترو در شهر بودند، اما بابررسی سوابق مشخص شد این نام‌ها به درستی برده نشده

از آقایان الویری، بانکی و جاسبی بابت آوردن نام آنها ‎عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم عذرخواهی مرا بپذیرند».