احمد خلیفه سخنگوی ارتش سودان گفت که دو خلبان این جنگنده در این حادثه کشته شدند.

وی افزود که این هواپیما در حال انجام ماموریت آموزشی بوده است.

دوشنبه گذشته نیز یک فروند هواپیمای نظامی سودان در شهر دارفور هنگام فرود سقوط کرد.