در دومین دیدار مرحله دوم مسابقات، نوجوانان هندبالیست ایران با حساب ۲۷ به ۳۰ مغلوب چین تایپه شدند. 

نیمه اول این دیدار با حساب ۱۱ بر  ۱۰ به حساب چین تایپه به پایان رسیده بود.