هدایت‌اللّه خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی، به نقل‌وانتقالات برخی از نمایندگان مجلس به وزارتخانه‌های ثروتمند انتقاد کرد.

خادمی با اشاره به این که قبلاً نیز انتقاد کرده بود، ابراز داشت که امیدوار است هیئت رئیسه اقدامی انجام دهد.

خادمی در توییتر نوشت:

«قبلاً، به استخدام و یا انتقالی نماینده های مجلس، به وزارتخانه های ثروتمند،انتقاد کردم؟ وزیر نفت،در صحن علنی،فرمودند،به این کار،افتخار میکند و اگر چنین نکند مفسده های زیادی بوجود میاید،بعضی دوستان در مجلس هم تلاش کردند موضوع را کمرنگ جلوه دهند،ظرف چند ماه گذشته،باز هم تعدادی از نمایندهای فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده اند و حقوق آنها، ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد،افزایش یافته،در حالی که موکلان بیکار و افسرده،دانشجویان نفت رها شده امیدوارم هیات رئیسه، که قبلا إنکار کرده بوداند،اقدامی نمایند،تشکر از مردمی که با انتخاب خود، مشکل بیکاری نمایندگانشان را حل کردند.»

واکنش یکی از نمایندگان مجلس به انتقال برخی نمایندگان به وزارت‌خانه های ثروتمند!