رئیس جمهوری آمریکا طی سلسه توئیت‌های از تعویق انتشار عمومی اسناد مرتبط با تحقیقات در خصوص دخالت روسیه خبر داد.

براساس توئیت‌های ترامپ، به علت ابراز نگرانی برخی «هم‌پیمانان کلیدی» آمریکا، بازرس کل وزارت دادگستری باید این اسناد را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های توئیتری خود نوشت که اخیرا با مقامات وزارت دادگستری آمریکا در خصوص درخواستش برای انتشار عمومی این اسناد دیدار داشته است و آن‌ها با انتشار این اسناد موافقت کرده‌اند، اما ترامپ همچنین به نگرانی این مقامات درباره «تدثیرات منفی احتمالی» انتشار علنی این اسناد بر تحقیقات رابرت مولر، بازپرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه اشاره کرده است.

ترامپ با این حال تأکید کرده است در صورتی که «ضرورت ایجاب کند» وی این اسناد را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

ترامپ در پایان سلسله توئیت‌های خود با اشاره به بررسی‌هایی که قرار است بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در خصوص این اسناد انجام دهد، نوشت که‌ «سرعت برای من و برای هرکس دیگری مهم است.»‌