وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود مدعی حمایت ایران از گروههای تروریستی شد.

در این گزارش ادعا شده که ایران دولت پیشتاز در حمایت از تروریسم است و نیروهای نیابتی ایران در افغانستان، بحرین، عراق، یمن و لبنان به گسترش خشونت مشغول هستند.

همچنین در این گزارش به تجربه میدانی کسب شده توسط حزب الله لبنان در سوریه اشاره شده و عنوان کرده که حزب الله لبنان قادر خواهد بود این تجربه را در مناطق دیگر به کار گیرد.