«برایان هوک» رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت امور خارجه آمریکا در اتاق فکر «هادسن» با مورد انتقاد قرار دادن توافق هسته ای ایرادات ترامپ بر این توافق مبنی بر بند غروب آفتاب، نظام بازرسی و سکوت در قبال برنامه موشکی ایران را مورد تأکید قرار داد.

وی با انتقاد از اینکه برنامه موشکی ایران در برجام مسکوت مانده گفت: ایران بزرگترین نیروی موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد و باید گسترش موشکهای بالستیک را کنار بگذارد و آزمایش موشکهای با قابلیت حمل سلاح هسته ای را کنار بگذارد.

وی گفت دولت کنونی امریکا معتقد است که باید همزمان به برنامه موشکی ایران و برنامه هسته ای این کشور پرداخت چرا که موشک ابزاری برای حمله هسته ای است که ممکن است ایران از آن بهره ببرد. این در حالی است که برجام این بعد را کنار گذاشت.

هوک در ادامه گفت: بعد از برجام سرعت برنامه موشکی ایران کاهش نیافته است.

وی اظهار امیدواری کرده که امریکا بتواند به توافقی جدید با ایران دست یابد.

هوک مدعی شده توافق جدید دیگر مانند برجام میان دو دولت نخواهد بود و یک معاهده خواهد بود.

هوک در ادامه با اشاره به ریاست ترامپ بر جلسه مجمع عمومی در خصوص ایران گفت که ترامپ خواهان مذاکره با رهبران ایران «هر زمان که آنها بخواهند» است اما رهبر، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران تمایل به چنین کاری ندارد.

وی در ادامه مدعی ارسال موشک از سوی ایران به عراق، لبنان، سوریه و یمن شد. وی افزود: ایران ساختمانهای دیپلماتیک امریکا در عراق را با بهره گیری از شبه نظامیان مورد حمایتش مورد حمله قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه دولت ترامپ در صدد رساندن صادرات نفت ایران به صفر است گفت: هدف از تحریمهای ایران قرار دادن ایران در مسیر تغییر رفتار یا انزواست.