اقلیت های مذهبی دراین روز ساعت‌ها و در صفهای طولانی باشور و شعف خاصی منتظر ماندند تا غذای نذری امام حسین(ع) را به‌عنوان تبرک استفاده کنند. آنها همراه باشیعیان در این مراسم برای رسیدن به حاجات وخواسته‌های خود دست به دعا برداشتند و عده‌ای که حاجات خود را گرفته‌بودند نذوراتشان را  بین عزاداران توزیع کردند.

عزاداری تاسوعای حسینی با حضور اقلیت های مذهبی

عزاداری تاسوعای حسینی با حضور اقلیت های مذهبی

عزاداری تاسوعای حسینی با حضور اقلیت های مذهبی

عزاداری تاسوعای حسینی با حضور اقلیت های مذهبی