بازار محصولات نیسان هم با نوسان قیمت روبرو شده است، به طوریکه نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ از مبلغ ۵۹۰ میلیون تومان به ۵۶۵ میلیون تومان کاهش و نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان افرایش پیدا کرده است.

 
 
 
 
نوسان قیمتی در بازار محصولات نیسان + جدول
نوسان قیمتی در بازار محصولات نیسان + جدول