دادگاه اتحادیه اروپا امروز-چهارشنبه- در رابطه با پرونده استرداد یک مظنون به قتل از ایرلند، به نفع بریتانیا رای داد.

طبق رای دادگاه اتحادیه اروپا، بریتانیا تا زمانی که کاملا از این اتحادیه خارج نشده، می‌تواند از سایر اعضای اتحادیه اروپا، استرداد مجرمین و مظنونان را درخواست کند و این درخواست باید اجرا شود.

دادگاه اتحادیه اروپا اعلام کرد: «تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا تاثیری روی حق درخواست استرداد این کشور از سایر اعضا نداشته و سایر اعضا نباید پیگرد‌های قانونی لندن را رد کنند.»