جیونگ که توسط مون جائه این رییس جمهوری کره جنوبی برای تصدی این سمت پیشنهاد شده بود ۵۸ سال دارد و با تصویب پارلمان جانشین سونگ یونگ مو وزیر دفاع سابق می شود.

وزیر دفاع جدید کره جنوبی اولین افسر از نیروی هوایی کشور در دو دهه گذشته است که این منصب را برعهده می گیرد.

دولت به این نتیجه رسیده بود که وزیر دفاع سابق در جلوگیری از افشای برخی از اطلاعات نظامی مهم سهل انگاری هایی داشته است.

این تحول در شرایطی صورت می گیرد که دو کره در حال بهبود روابط نظامی هستند و بارها نشست هایی در سطوح مختلف در مرزهای دو طرف در ماه های اخیر برگزار کرده اند.

پیش بینی می شود با توجه به اینکه سران دو کره در پیونگ یانگ توافقنامه ای برای بهبود روابط امضا کرده اند، در سطح نظامی نیز مناسبات آنها شاهد گسترش چشمگیری در آینده باشد.

یکی از اصلی ترین مسایلی که وزارت دفاع کره جنوبی اکنون با آن روبروست مساله انتقال حق فرماندهی نیروهای نظامی در دوران جنگ از آمریکا به کره جنوبی است. 

کره جنوبی توانسته است حق فرماندهی این نیروها در زمان صلح را از آن خود کند اما در مواقع جنگی کماکان این حق در اختیار آمریکا است و پیش بینی می شود طرفین تا سال ۲۰۲۰ میلادی برای انتقال آن به کره به توافق برسند.