سعود الهاجری گلر فیکس السد به دلیل پارگی رباط صلیبی دیدار با پرسپولیس را از دست داده است. رسانه های قطری مصدومیت این بازیکن را تائید کردند. امروز هم سایت باشگاه السد نوشت این پارگی جزئی بوده است. الهاجری بیش از سه ماه از میادین به دور خواهد بود.