ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در یک روزنامه آلمانی نوشت: بریتانیا و اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک توافق منظم بر سر برگزیت نزدیک شده‌اند. وی از کمیسیون اروپا خواست تا موضع خود را برای دستیابی به توافق نهایی بر سر برگزیت تغییر دهد.

ترزا می افزود: دو طرف باید حسن نیت خود را نشان دهند تا مانع از خروج غیر منظم بریتانیا از اتحادیه اروپا شوند.

برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق نهایی، تبعات اقتصادی بزرگی به همراه خواهد داشت.

ترزا می در ادامه نوشت: ما در آستانه دستیابی به یک توافق برگزیت منظم قرار داریم، توافقی که یک پایه و اساس لازم و ضروری برای ساختن یک رابطه مشارکتی نزدیک در آینده خواهد بود.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز چهارشنبه در شهر سالزبورگ اتریش با یکدیگر دیدار کنند. مهمترین موضوع این نشست بررسی موضوع برگزیت خواهد بود.

دومینیک راب وزیر برگزیت انگلیس نیز برگزاری این نشست را یک نقطه عطف مهم ارزیابی کرده است. وی گفت: دولت انگلیس بر پیشنهاد خود درباره مرز ایرلند شمالی پس از برگزیت همچنان پایبند و متعهد است.

مساله مرز ایرلند و ایرلند شمالی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یکی از مهمترین موانع دستیابی لندن و بروکسل به توافق نهایی بوده است.

انگلیس می خواهد در ۲۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. این خروج باید از طریق یک توافق بین لندن و بروکسل که تا ماه اکتبر منعقد می شود تنظیم شود تا پارلمان ها فرصت رای گیری و ارزیابی این توافق را داشته باشند. اگر تا آن زمان هیچ توافقی شکل نگیرد انگلیس بدون توافق و به صورت نامنظم از این اتحادیه خارج می شود. چنین خروجی می تواند عواقب اقتصادی سخت و دشواری داشته باشد.