شب گذاشته طبق روال هر سال مراسم عزادری در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه‌ امام خمینی برگزار شد و اغلب مسوولین از وزرای دولت گرفته تا شخصیت‌های سیاسی و قضایی به این مراسم آمدند؛ در این میان حضور وزیر دفاع بدون یونیفورم نظامی قابل توجه بود. 

 

وزیر دفاع در عزاداری بیت رهبری