نصرالله که سخنرانی اش در شب تاسوعای حسینی را به موضوع خطرات دنیاطلبی و حب ریاست اختصاص داد گفت: از نظر اخلاقی اگر کسی شایسته تر است، انسان باید کناره گیری کند و نباید حب ریاست داشته باشد.

دبیرکل حزب الله که به صورت ویدیو کنفرانس در جمع عزاداران حسینی در حومه جنوبی بیروت سخنرانی می کرد، افزود: فیلمی هست که در جلسه انتخاب رهبر انقلاب در مجلس خبرگان، امام خامنه ای زمانی که اسمشان مطرح شد با برافروختگی نمی پذیرفت و این مساله را رد کرد اما در نهایت نمایندگان خبرگان رهبری، ایشان را انتخاب کردند.

نصرالله تصریح کرد: مساله نمایندگی شورای یک شهر کوچک و ریاست فلان مرکز نیست، موضوع رهبری یک کشور بزرگ و چهل پنجاه میلیونی است و این نشانه عظمت شخصیت مقام معظم رهبری است.

دبیرکل حزب الله همچنین پیدایش رژیم صهیونیستی را به مساله حب ریاست برخی از حکام مرتبط دانست و گفت: کسی نیست که از ابتدای پیدایش رژیم صهیونیستی به حقیقت اسرائیل آگاه نباشد. آیا این رژیم کوچک باید بر یک و نیم میلیارد مسلمان تسلط داشته باشد؟ آیا این معقول است؟ پس مشکل کجاست؟ مشکل همان طور که پیش از این گفتم در حب دنیاست که برخی بر تاج و تخت و کرسی ریاست و مال و فرزند و قدرتشان می ترسند.

در طول دهه اول محرم نصرالله که یک شب درمیان از طریق ویدئو کنفرانس برای عزاداران حسینی سخنرانی می کند، محور و موضوع اصلی صحبت هایش را به دنیاپرستی و ابعاد حب دنیا اختصاص داده است.

وی در عین حال گفت که در سخنرانی شب و روز عاشورا درباره موضوع های حساس سیاسی سخنرانی خواهد کرد.