"دونالد تاسک"، رئیس شورای اروپایی در آستانه برگزاری نشست غیر رسمی سران اتحادیه اروپا در سالتزبورگ اتریش درباره عواقب خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده و در نامه دعوت به جلسه ای که برای این منظور منتشر کرده بود نوشت: متاسفانه سناریوی برگزیت بدون توافق همچنان امکان پذیر است. اما اگر همه ما مسئولانه رفتار کنیم می توانیم از یک فاجعه جلوگیری کنیم. این به نفع همه است که آسیب های ناشی از برگزیت محدود شود.

تاسک همچنین از مذاکرات سران اتحادیه اروپا درباره برگزاری یک نشست ویژه درباره خروج انگلیس در ماه نوامبر خبر داد. نشست سالتزبورگ که در آن به موضوعاتی از قبیل مهاجران و برگزیت پرداخته خواهد شد بعد از ظهر چهارشنبه آغاز خواهد شد. در روز پنج شنبه نیز ۲۷ عضو اتحادیه اروپا بدون انگلیس درباره مذاکرات برگزیت بحث خواهند کرد.

 مذاکرات بین اتحادیه اروپا و لندن درباره برگزیت تحت فشار زمان قرار دارد. انگلیس می خواهد در ۲۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. این خروج باید از طریق یک توافق بین لندن و بروکسل که تا ماه اکتبر منعقد می شود تنظیم شود تا پارلمان ها فرصت رای گیری و ارزیابی این توافق را داشته باشند. اگر تا آن زمان هیچ توافقی شکل نگیرد انگلیس بدون توافق و به صورت نامنظم از این اتحادیه خارج می شود. چنین خروجی می تواند عواقب اقتصادی سخت و دشواری داشته باشد.

در آستانه نشست سالتزبورگ "دومینیک راب"، وزیر برگزیت انگلیس نیز  درخواست ها برای برگزاری همه پرسی مجدد درباره برگزیت در کشورش را رد کرده است. وی در مصاحبه ای با هفته نامه اشپیگل تاکید کرد که من می توانم این اطمینان را بدهم که این دولت هیچ همه پرسی دومی را درباره برگزیت برگزار نخواهد کرد.

وی در آستانه برگزاری نشست سالزبورگ سازگاری بیشتر از طرف اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت را درخواست کرده و تاکید کرد که توپ حالا در زمین اروپا قرار دارد.