محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال بسته شدن اینستاگرام گفت: چنین مسائلی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بحث نشده و طبیعتا شرط و شروطی هم برای ادامه فعالیت آن گذاشته نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی دو نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه همچون شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد، باید این مسائل در آنجا بررسی و درباره نحوه ادامه فعالیت یا لزوم فیلترینگ آنها تصمیم گیری شود.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای با بیان اینکه چنین موضوعاتی باید بر اساس خردجمعی اعضا مطرح و تصمیم‌گیری شود، اضافه کرد: تا کنون در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صحبتی از فیلتر اینستاگرام نشده است.