به دلیل برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در جوار حرم مطهر امام خمینی (ره)، قطارهای مترو در روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، از ابتدای صبح تا پایان مراسم در ایستگاه شاهد – باقر شهر (واقع در خط یک) توقف نخواهند داشت. 

همچنین خط فرودگاه امام خمینی (ره) نیز از ساعت ۱۶ روز جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷ تا پایان مراسم در روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ پذیرش مسافر ندارد.  

گفتنی است، پس از پایان مراسم حرکت قطارها و پذیرش مسافر به صورت عادی و بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام می شود.