محمدرضا نوایی دارنده مدال برنز جهان و مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد که هفته گذشته به علت سکته مغزی به بیمارستان پاستورنو تهران منتقل و در بخش ICU بستری شده بود،روز گذشته به بخش عمومی منتقل و در نهایت با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شد.

به گفته فرزند وی، وضعیت جسمانی این پیشکسوت کشتی ایران در شرایط قابل قبولی است و به گفته پزشکان وضعیت هوشیاری وی نیز تا حد زیادی به روال سابق بازگشته است.