صادق نجفی افزود : تاکنون ۳۲ درصد از وام های خوداشتغالی به صنایع کوچک در شهرهای و روستاها اختصاص یافته است .

او به بسته حمایتی وزارت صمت اشاره کرد و ادامه داد: این بسته به قصد حمایت از صنایع کوچک تدوین شده که بخشی از این بسته تصویب شده و مابقی در شرف تصویب است بدین ترتیب بخشی از مشکلات صنایع کوچک در حال حل شدن است .

نجفی گفت : بحث ثبت سفارش بدون ارز در مورد مواد اولیه واحدهای صنعتی هم به تازگی مرتفع شده است .

او افزود: بخشی از مشکلات موجود در کشور ، همچون مالیات ، بیمه و دستمزد و حقوق و تامین مواد اولیه صنایع ،​ کوچک و بزرگ نمی شناسد ولی در بسته های حمایتی تدوین شده ، پیشنهاداتی برای رفع و رجوع شدن این مشکلات راهکارهایی دیده شده است . مثلاً قرار بود برای مدت چندین سال از واحدهای کوچک صنعتی ، ارزشی افزوده اخذ نشود که البته این موضوع پیشنهادی تصویب نشده است.

نجفی به پیشنهادات تصویب شده ای هم اشاره کرد و گفت: در خصوص بدهی های واحدهای صنعتی کوچک مقرر شد حدود ۸۰ درصد از بدهی های آنان تا سال قبل بخشیده شود. این اقدام از هفته دولت شروع و تا ۲ ماه آینده ادامه خواهد داشت .

وی افزود: در مورد تخصیص برخی زمین های صنعتی در نواحی صنعتی کشور به واحدهای دانش بنیان فقط ۵ درصد درصد مبلغ اخذ خواهد شد این رقم پیشتر ۳۰درصد بود زمان باز پرداخت هم از ۳۶ به ۶۰ ماه افازیش یافته است. در ضمن به واحدهای صنعتی خوش حساب هم تا ۵۰درصد بخشودگی مالیاتی اختصاص می یابد .