ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه قدیمی‌ترین نیروگاه هسته ای خود را که حدود پنجاه سال از عمر آن می‌گذشت تعطیل کرد.

 نیروگاه هسته ای "اویستر گریک" در ایالت نیوجرسی آمریکا روز دوشنبه با پایان یافتن عمر مفید خود، تعطیل شد.

این نیروگاه اتمی که در آذر سال ۱۳۴۸ شمسی وارد مدار تولید برق شده بود، قدیمی ترین نیروگاه هسته ای آمریکا به شمار می آمد که هنوز مورد بهره برداری قرار می گرفت.

هم اکنون ۹۸ نیروگاه برق اتمی در سراسر آمریکا وجود دارد.