فرشید اسماعیلی شاید کمی تک رو و کمی عصبی در بازی با السد بازی کرد اما یکی از بهترین های تیمش بود. او در دقایق پایانی بازی روی تکل خشن بازیکن السد زانویش به شدت آسیب دید. طوری که تیم شفر ناچار شد به دلیل نداشتن تعویض ، ده نفره بازی کند. 

او زانویش را گرفت و با درد از زمین بیرون رفت. استقلال در نبودش گل مساوی را خورد و رویای صعود از بین رفت و حالا ترس آبی ها این است که نکند او برای مدت طولانی مصدوم شده باشد.