رسانه های گفتاری و نوشتاری یونان اعلام کردندکه پلیس مستقر درمقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در زمان تعرض به سفارت کشورمان، توسط مسئولان امور اداری پلیس مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

بنابر اعلام منابع خبری یونان پلیس مستقر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویدیویی که افراد حمله کننده منتشر کرده اند هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداده و نه تنها آژیر معمول را به صدا درنیاورده بلکه نظارگر اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک حمله کنندگان نیز بوده است. 

پلیس یونان افراد مهاجم را اعضای&#۳۹;رویکینوس&#۳۹; یا هرج و مرج طلبان معرفی کرده که با حاکمیت قانون مخالفند.

&#۳۹;خریستوس پاپازفری&#۳۹; دبیرکل ورییس هیات بازجویی کننده پلیس شهرآتن، دراین باره اعلام کرد: پلیس مستقر در مقابل سفارت ایران در مورد دلیل انجام ندادن اقدام بازدارنده به دقت مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

پلیس مستقر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران پس از این حادثه گفت: در حال تغییر شیفت بوده و هنوز لباس رسمی یا پلیسی خود را نپوشیده بود که سفارت مورد حمله هرج و مرج طلبان قرار گرفت.

سوالی که مسئولان پلیس یونان از وی مطرح کرده اند این است که مگر نباید وی پست را از پلیس قبلی تحویل بگیرد و کاملا قبل از رفتن پلیس قبلی از محل، آماده باشد.

پلیس یونان دراین رابطه اعلام کرده است: بامداد روز دوشنبه تعداد ۱۰ نفر با ۵ موتور به طورناگهانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران ، ظاهر شدند و به نظر می رسد که پلیس مستقردرمقابل سفارت به رغم اینکه تیربار مسلح با خود داشت ،نه تنها هیچگونه اقدام بازدارنده ای از خود نشان نداده، بلکه به دستورهرج و مرج طلبان مبنی بر ترک کیوسک خود، نیز عمل کرده است.

براساس گزارش پلیس شهر آتن این افراد با چکش شیشه های کیوسک مقابل سفارت ایران را کاملا خرد کرده و تعدادی بطری حاوی رنگ خاکستری به سوی ساختمان سفارت پرتاب کرده اند.

گفتنی است که وی هم دسترسی به آژیر خطر و اطلاع رسانی به پلیس مرکزی این شهر را داشته است و هم تیربار وی بر گردنش آویزان یعنی وی آماده دفاع از حریم و حرمت سفارت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

پلیس یونان دراین رابطه اعلام کرده است: تاکنون فرد و یا افرادی در این رابطه دستگیر نشده است ولی این دسته از افراد ، افراد هرج و مرج طلب و مخالف حاکمیت قانون طی ۴ سال اخیر به عنوان شاخه ای با نام گروه های هرج و مرج طلبان هر از گاهی به سفارتخانه های خارجی و وزارتخانه های یونانی حمله می کنند و تاکنون فردی از آنان دستگیر و تحویل دادگاه یونان داده نشده اند.