در ویدیوی زیر تلاش شده است تا با محاسبات ساده و بدون پیچیدگی، حداقل هزینه ماهانه یک خانواده ۴ ‌نفره در تهران را محاسبه کنیم. تلاش شده است تا ارقام به کار رفته در این محاسبات یا از مراجع رسمی دریافت شوند مانند ‌میانگین اجاره هر متر مربع خانه در تهران و یا از آخرین مشاهدات و بررسی‌های میدانی استخراج شوند مانند پوشاک و خوراک یا تحصیل در مدارس دولتی.

گفتنی است رقمی که در این ویدیو به دست می‌آید کمترین هزینه زندگی در تهران خواهد بود. در واقع صرفا هزینه‌های لازم و ‌ضروری در آن قرار گرفته اند و هیچ ردیفی برای مواردی مانند هزینه‌های فرهنگی خانواده، آموزش خارج از مدرسه یا حتی تحصیل در مدرسه غیرانتفاعی یا هزینه ‌های تفریحی اعم از پارک، رستوران و سفر در نظر گرفته نشده است. ‌

ویدیوی زیر را تماشا کنید. ‌