در این مطلب آمده است؛

نیم‌نگاهی به کانال‌های «سفته‌بازی دلار» نشان می‌دهد که دلالان پول خارجی نه تنها دشمنی شدید و آشکاری با «اقتصاد آزاد» دارند بلکه شیفته نظرات طرفداران اقتصاد دولتی و تیول‌داری چپ‌گرا نیز هستند و پیش‌بینی‌های فضایی آنان را با آب و تاب نشر می‌دهند.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند دشمنی این گروه‌ها با «اقتصاد آزاد» قابل درک است چرا که اقتصاد آزاد باعث خشک شدن بستر دلالی‌های غیرمولد و رانت‌های ناشی از بازارهای چندنرخی می‌شود و طبیعی است که تداوم حیات سفته‌بازان با خشک شدن این لجنزارها امکان‌پذیر نخواهد بود.

به همین دلیل، عجیب نیست اگر کانال‌های سفته‌بازی مملو از فحاشی به اقتصاد آزاد و ترویج غیرمستقیم اقتصاد رانتی، سرمایه‌داری دولتی و تیول‌داری باشد. مشاهدات نشان می‌دهد اکثر کانال‌های سفته‌بازی محل نشر پیش‌بینی‌های عجیب و غریب و غیرعلمی طرفداران اقتصاد دولتی و تحلیل‌های غیرعلمی چپ‌گرایان نااقتصاددان شده است.

https://t.me/joinchat/AAAAAD۱xSjKB۵MIUV۲PMYQ