خبرگزاری فرانسه گزارش داد، اریک هولدر، دادستان کل سابق آمریکا در سخنرانی در مراسم ضیاف شام "کمپین حقوق بشر" گفت: این نوع ذهنیت و این تفکر "دوباره به آمریکا عظمت ببخشیم" نه فقط یک تفکر ناقص است بلکه ریشه در ترس دارد. این تفکر یک گذشته موهوم را بر یک آینده واقعگرایانه اولویت می‌دهد.

هولدر این سوال را مطرح کرد که کسانی که می‌خواهند دوباره به آمریکا عظمت ببخشند دقیقا می‌خواهند که آمریکا را به کدام دوره زمانی برگردانند.

وی تاکید کرد: مطمئنا این دوره مربوط به زمانی که مردم به بردگی کشیده می‌شدند نیست. مطمئنا آن زمانی نیست که تبعیض نژادی در قانون این سرزمین درج شده بود. مطمئنا زمانی نیست که زنان از حق رای محروم بودند و مطمئنا مربوط به زمانی نیست که اقلیت‌ها به شکل مداوم مورد تحقیر قرار می‌گرفتند.

هولدر همچنین خاطر نشان کرد که امکان کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲۰۲۰ را مد نظر دارد. اریک هولدر در دولت باراک اوباما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ دادستان کل آمریکا و وزیر دادگستری دولت او بود و در حال حاضر مسئول کمیته ملی تنظیم حوزه‌ها و مناطق دموکرات‌ها است.

هولدر در صحبت‌هایش همچنین از مردم خواست در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا شرکت کنند.

او گفت: ما فرصتی را داریم تا پیاممان را بفرستیم تا به اشغالگر فعلی کاخ سفید و افراطگرانی که او را احاطه کرده‌اند و به کسانی که از او حمایت می کنند بگوییم اجازه فروپاشی پیمان اجتماعی ایجاد شده به همیت روزولت و دیگر روسای جمهور بزرگ تاریخ آمریکا بین دولت و مردم را نمی‌دهیم.

هولدر تصریح کرد: اشتباه نکنید. ما مشغول جنگیدن بر سر زندگی خود هستیم.