جمال رازقی ظهر دوشنبه در نشست خبری وضعیت اقتصادی موجود کشور افزود: دلیل وضعیت امروز اقتصادی کشور در مرحله اول عدم مدیریت دولت است و سپس مدیریت های خصولتی باعث این بحران شدند.

وی تاکید کرد: تنها راه نجات آزاد کرد نرخ ارز است و پیشنهاد کامل این موضوع را داده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: مواد اولیه با نرخ روز ارز محاسبه شود و کالای اساسی نیز با نرخ آزاد وارد شود.

رازقی افزود: در این وضعیت واحدهای کوچک و متوسط و اغشار حقوق بگیر ثابت دچار مشکل می شوند اما با آزاد کردن نرخ ارز شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

وی ادامه داد: امروز بیمارستانها دفترچه بیمه را قبول نمی کنند به دلیل اینکه بیمه پول نمی دهد اما با انجام این روش دولت می تواند مشکلات را برطرف کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: بن کالا نیز فساد به همراه خواهد داشت و تنها راه شارژ کردن کارت ها برای خرید است.

رازقی تاکید کرد: متوقف کردن بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی برای یک دوره یکساله نیز راه جبران مشکلات برای واحدهای تولیدی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نقدینگی از محل نرخ سود سپرده و استقراز دولت از بانکها و بانک مرکزی است اما با این پیشنهاد می توان کشور را تا حد زیادی مشکلات تحریم ها رها می شویم.

وی یادآور شد: قوطی رب گوجه برای مصرف کننده حدود ۱۸ هزار تومان شده حال اگر نرخ سوخت هم واقعی شود بیشتر از این افزایش نرخ نخواهیم داشت.

رازقی یادآور شد: این پیشنهاد باید در تمامی بخش ها اجرایی شود و با این کار قدرت خرید مردم مناسب می شود و اقتصاد کشور نیز سامان خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: وضعیت امروز کشور مناسب نیست و ادامه این وضعیت باعث فساد بیشتر و بحران اجتماعی در کشور می شود.

وی افزود: امروز بنزین و گازوئیل به عنوان سرمایه ملی به راحتی از کشور با قاچاق خارج می شود.

رازقی تصریح کرد: ما خواهان موفقیت و سربلندی کشور هستیم به همین دلیل بسته پیشنهادی خود را ارائه کرده ایم.