به گزارش نشریه «حریم امام» این استاد حوزه گفت: ما باید از القاب حوزوی مانند حجت الاسلام، آیت الله، محقق و دانشمند استفاده کنیم و از اصطلاحات خارجی باید دوری شود.

[به نظر می رسد مراد آیت الله رواج عنوان «دکتر» برای روحانیون باشد که خصوصا در برنامه های صدا وسیما و حتی در مجالس ترحیم در معرفی بعضی از روحانیون به کار می رود].

وی همچنین از طلاب خواست این 6 نکته را رعایت کنند:

1. در درس اخلاق شرکت کنند تا جامعه خود را بسازند.

2.  هر روز 8 ساعت مطالعه کنند تا خروجی آنان برای جامعه مناسب باشد.

3.  معمم شوند و در درس خارج حتما با لباس شرکت کنند. این لباس سربازی امام زمان است.

4.  در حفظ و تفسیر قرآن کوشا باشند.

5.  از تعبیرات غیر حوزوی برای روحانیون استفاده نشود.

6. شناخت تکفیری ها و محمد بن عبدالوهاب از واحدهای اصلی درسی شود.

این استاد حوزه همچنین گفت: اگر بنا باشد برای یکصدمین سال تأسیس حوزۀ علمیۀ قم کاری انجام شود چند ماه دیگر صد ساله می شود چون در سال 1340 تأسیس شد.

شایان ذکر است که حوزۀ علمیۀ قم به دست مرحوم شیخ عبدالکریم حایری یزدی در سال 1300 هجری خورشیدی تأسیس شد و مطابق تقویم ایرانی- خورشیدی یکصدمین سالگرد آن سه سال دیگر و در سال 1400 هجری خورشیدی خواهد بود اما اشارۀ آیت الله سبحانی به این معناست که خواستار محاسبۀ بر پایۀ سال قمری است چنان که در اشاره به سال تأسیس به جای سال 1300 هجری شمسی یا خورشیدی از عبارت 1340 استفاده کرده که قمری است.

مطابق سال قمری که هر سال 10 روز کمتر از خورشیدی است (و هر 30 سال یک سال اختلاف می افتد) وارد صدمین سال تأسیس حوزۀ علمیۀ قم شده ایم اما مطابق تقویم خورشیدی سه سال دیگر خواهد بود.