سید افضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما باید در تمام مجامع بین‌المللی مواضع خود را اعلام کرده و از حرف زدن نترسیم اظهار کرد: آمریکا سعی می‌کند علیه ما اتهاماتی مطرح کند. بنابراین باید کسی باشد که پاسخ این اتهامات را بدهد. در صورتیکه رئیس جمهور در سازمان ملل از مواضع کشور ما دفاع نکند، ترامپ می‌کند. افکار عمومی، دنیا و اعضای سازمان ملل را قانع کند که جمهوری اسلامی ایران خطا کرده است.

وی تاکید کرد:‌ باید پاسخ ترامپ در سازمان ملل داده شود. مخصوصا او که می‌خواهد جلسه را خودش ارائه کند. بنابراین فرصت کافی را دارد که علیه ما اتهام مطرح کند. بنابراین حضور رئیس جمهور برای پاسخ به اتهامات ترامپ در سازمان ملل ضروری است. ما موضع بر حقی داریم، بنابراین نباید از حرف زدن بترسیم. آنها بر باطل خود استوارند و ما نباید در موضع حق خود سست باشیم. کسی از حرف زدن می‌ترسد که می‌داند موضع برحقی ندارد ولی وقتی ما موضع حق داریم چرا باید از حرف زدن بترسیم؟

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر ما حرف حق خود را نزنیم، آمریکا فرصت برای بیان حرف باطل خود دارد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سازمان ملل درباره موضوعاتی از قبیل بد عهدی آمریکا در برجام، ظلم آمریکا با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و ضعف دولت‌های جهان در مقابل زورگویی آمریکا صحبت کرده و مواضع کشورمان را اعلام کند.