بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۷ را اعلام کرد که براساس آن رشد اقتصادی در فصل بهار در این فصل ۱.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت ۰.۷ درصد بوده است. در فصل بهار رشد بخش کشاورزی ۰.۳ درصدف نفت ۵.۲ درصد، صنعت منفی ۱.۵ درصد، معدن ۴ درصد و خدمات ۱.۱ درصد بوده است.

افت قابل توجه رشد اقتصادی کشور در بهار امسال اثرات کوتاه مدت ناشی از تبعات رشد شدید نرخ ارز از شهریورماه تا پایان فصل بهار را نشان می‌دهد.

در همین راستا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در فصل بهار منفی 0.8 درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است. در بخش ماشین آلات تشکیل سرمایه 5.2 درصد کاهش و در بخش ساختمان 1.9 درصد افزایش یافته است.