با توجه به ابلاغ قانون منع استفاده از بازنشسته‌ها که از سوى مجلس شوراى اسلامى به تمام تمامى نهاد‌های دولتی، باشگاه استقلال هم که یکى از نهاد هاى دولتى محسب می‌شود باید هر چه زودتر این قانون را اجرا کند.

طبق بخشنامه و مصوبه اى که به دولت ابلاغ شده نهاد‌های دولتی تا ٢ ماه دیگر باید تمامى افرادى که بازنشسته محسوب مى شوند را کنار بگذارند. باشگاه استقلال هم از جمله نهادهایى است که با این قانون جدید دستخوش تغییراتى مى شود.

اعضاى هیئت مدیره باشگاه استقلال در حال حاضر از ۴ نفر از جمله حسن زمانى، جواد قراب، ملکى تشکیل شده است که بدون شک ٢ نفر از این افراد شامل قانون جدید بازنشستگى مى شوند.

جواد قراب و ملکى هر ٢ بازنشسته بانک هستند که تا ٢ ماه دیگر نمى توانند در باشگاه استقلال به عنوان مدیر کار کنند.

زمانى و فتحى مشکلى براى ادامه همکارى با استقلال ندارند و با این وجود ٣ فرد جدید تا ٢ ماه آینده باید به بدنه هیئت مدیره استقلال اضافه شوند تا جایگزین قراب و ملکى شوند و هم جاى خالى افتخارى را پر کند.