آخرین دور رای گیری برای مشخص شدن نایب دوم رییس پارلمان روز یکشنبه با حضور ۲۸۲ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برگزار شد و &#۳۹;بشیر الحداد&#۳۹; از حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) به عنوان نایب دوم انتخاب شد.

پیش از این در روز گذشته (شنبه) &#۳۹;محمد الحلبوسی&#۳۹; از فهرست انتخابی الانبار هویتنا مورد حمایت فراکسیون الفتح به ریاست پارلمان و &#۳۹;حسن کریم الکعبی&#۳۹; از فراکسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) به عنوان نایب اول انتخاب شده بود.

با مشخص شدن هیات رییس پارلمان عراق، &#۳۹;محمد الزینی&#۳۹; رییس سن (کهنسالترین نماینده پارلمان) که در طول هفته های گذشته جلسات مفتوحه (باز) دپارلمان را مدیریت می کرد، اداره جلسه را به طور رسمی تسلیم هیات رییسه منتخب کرد.

انتخابات پارلمانی عراق در ۲۲ اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد و جلسه افتتاحیه پارلمان عراق در ۱۲ شهریورماه گذشته برگزار شد.