جمشید تقی زاده در نخستین نشست کمیته برنامه و بودجه صندوق بازنشستگی کشوری و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: برای اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت و مجلس است.

وی تصریح کرد: اعتباراتی که تاکنون به این امر اختصاص یافته، حدود چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در دو سال اخیر است که برای همسان سازی حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان است؛ به همین دلیل برای همسان سازی حقوق در بودجه ۹۸ حداقل به تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

تقی زاده با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگان به مسائلی همچون درمان، بیمه تکمیلی، سفر و مسائل رفاهی بازنشستگان تحت پوشش توجه دارد، افزود: در بودجه سال آینده صندوق بازنشستگی کشوری باید اتفاق جدیدی رخ دهد و ما به عنوان مسئولان صندوق باید حضور و اثرگذاری پررنگ‌تری در فرایند بودجه نویسی سال ۹۸ داشته باشیم.

وی اظهار داشت: شرایط کنونی کشور به خصوص با بالارفتن نرخ ارز، میزان تورم و وضعیتی که بازنشستگان به ویژه با آن روبرو هستند، ایجاب می‌کند که حقوق بازنشستگان بیش از رقم کنونی افزایش یابد تا حداقل بخشی از مشکلات معیشتی و فشار موجود بر این قشر فرهیخته کاهش یابد.

تقی زاده با تاکید بر اینکه نیاز است تمام وزارتخانه ها، قوای قضاییه و مقننه و دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند حساس شوند، اظهار داشت: مباحث دوران خدمت و اشتغال و دوران بازنشستگی باید برای همگان به ویژه مسئولان ذیربط و برنامه ریزان به طور کامل و شفاف مشخص و تشریح شود و برنامه ای تهیه شود که هر یک از این نهادها چه سهمی در رفع مشکلات موجود دارند و چه نقشی می‌توانند برای رفع مشکل بازنشستگان ایفا کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: کانون های بازنشستگی که در تمام استان ها فعالیت می کنند یکی از بازوهای این صندوق برای بودجه و دفاع از بودجه صندوق هستند که باید برای هماهنگی و تعامل بیشتر با نمایندگان از کانون ها و ظرفیت آنها استفاده کرد.

تقی زاده نقش آفرینی رسانه ها در جلب افکار عمومی و ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه را مهم ارزیابی کرد و افزود: باید برنامه مناسب داشته باشیم تا از طریق رسانه ها به عنوان یکی از ابزار اطلاع رسانی و گفتمان سازی استفاده کنیم و مسائل و مشکلات یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته کشوری و خانواده آنها و همچنین شاغلان راکه یا مشغول به کار هستند یا در شرف بازنشستگی هستند، به طور گسترده‌ای مطرح کنیم.

وی در این نشست از انتصاب مدیرکل امور مجلس صندوق بازنشستگی کشوری نیز خبر داد و گفت: با وجود اینکه این اداره کل در ساختار صندوق دیده نشده است، اما با توجه به ضرورت و اهمیت تعامل با مجلس شورای اسلامی و پیگیری مطالبات بازنشستگان از مجلس نیاز بود تا این جایگاه در صندوق ایجاد شود.

تقی زاده تصریح کرد: تلاش کردیم در وهله اول حقوق بازنشستگان پیش از پایان هر ماه پرداخت شود، اما بحث همسان‌سازی، موضوع و مطالبه ای بسیار مهم و حیاتی برای بازنشستگان بوده که نیازمند توجه همگان به این موضوع است.

وی افزایش اعتماد بازنشستگان به تصمیمات فعالیت‌ها و برنامه‌های صندوق را بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: بودجه صندوق بازنشستگی کشوری باید از هم اکنون مشخص و مدون شود. ما باید با عملکرد خود به بازنشستگان نشان دهیم که جزئی از جامعه بازنشستگان هستیم و برای آنها تا آخرین لحظه ایستادگی خواهیم کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه هدف ما ایجاد رفاه نسبی و حداقلی برای بازنشستگان تحت پوشش است، افزود: باید فاصله ها کم شود و به خصوص بین دستگاه های مختلف از نظر نوع خدمات و کیفیت خدمات یک همگونی و همسانی بین بازنشستگان و شاغلین ایجاد شود. 

به افراد تابعه بازنشستگان توجه شود

علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: پرداختن به امور بازنشستگان به صورت مستقیم مهم است ، اما به افراد تابعه آنها نیز باید توجه شود؛ مانند کمک به فرزند بازنشسته ها در قبولی دانشگاه یا اشتغال آنها که توقع و هزینه های آینده صندوق ها را کاهش می دهد و بنابر نگارش و تدوین برنامه ها و سیاست های تبعی در امر بودجه نویسی مهم است.

وی ادامه داد: فرایند تنظیم بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور شروع شده و نشست های آن نیز در حال حاضر برقرار است؛ بنابراین گزارش های مقدماتی که دفاتر بخشی تهیه و ارسال می‌کنند در این فرآیند بسیار اثرگذار و مهم است.

حیدری با بیان اینکه در امر بودجه نویسی صندوق های بازنشستگی مسائل و عوامل متعددی دخیل هستند، گفت: حتی اینکه کارمند در دوران اشتغال چگونه بیمه پردازی کرده، فرایند اشتغال چگونه بوده و زمان بازنشستگی به چه شکل بازنشسته شده است همگی در منابع و مصارف صندوق ها اثرگذار است و این مسائل باید به صورت ریز و دقیق توسط کارشناسان در بودجه نویسی این صندوق ها دیده شود.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: تلاش برای ایجاد تعادل بین مصارف و منابع صندوق، تلاش برای تعادل در ورودی و خروجی های صندوق از نظر ریالی و تعدادی، تلاش برای پایداری مالی و تهیه منابع مالی پایدار برای صندوق، واگذاری و تصدی گری ها در صندوق های بازنشستگی سبب کاهش ورودی های صندوق شده است.

وی اضافه کرد: این امور نیازمند اخذ عوارض از دستگاه ها یا فرآیندهای مربوطه است تا به نوعی این کاهش ها جبران شود، تلاش برای جبران معوقات و تعریف مزایای جانبی جدید همانند طرح حکمت، شفاف سازی فعالیت های صندوق و اثرسنجی بحران پیش روی کشور به خصوص تحریم های جدید همگی از جمله محورهای قابل طرح در امر بودجه نویسی سال ۹۸ در صندوق است.