فرمانده انتظامی هرمزگان در این خصوص گفت: این گازوئیل‌های قاچاق به عنوان منو اتیلن گلیکول و سنگ با بارنامه جعلی بارگیری شده بود، که در بندرشهید رجایی بندرعباس شناسایی و ضبط شد.

سردار عزیزالله ملکی افزود: ارزش سوخت‌های قاچاق حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی بیان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند مواد سوختی را به خارج از کشور منتقل کنند که با هماهنگی مراجع قضایی ۵ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

ملکی اضافه کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد این باند در اردیبهشت امسال نیز با همین روش یک میلیون و ۲۵۸ لیتر گازوئیل قاچاق در ۷۴ کانتینر به ارزش حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جاسازی و به خارج از کشور منتقل کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان بیان کرد تلاش برای دستگیری اعضای دیگر باند ادامه دارد.