شرکت های تولیدکننده محصولات سلولزی و بهداشتی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به عملکرد شرکت وابسته به هلدینگ ترکیه ای در بازار ایران شدند.

در این نامه آمده است: عملکرد شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری وابسته به هلدینگ حیات کیمیا مستقر در ترکیه که برندهای پوشک مولفیکس، نوار بهداشتی مولپد، دستمال کاغذی پاپیا و تنو را تولید می کند باعث بروز نارضایتی در میان تولیدکنندگان داخلی و همچنین مردم شده است.

امضاکنندگان در این نامه به ویژه از افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه محصولات سلولزی توسط این شرکت و عدم عرضه تیشو به واحدهای تولیدکننده گلایه و تاکید کرده اند که مراجعه به وزارت صنعت برای جلوگیری از "رفتار بی ثبات کننده شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری" بی نتیجه بوده است.

تولیدکنندگان دستمال کاغذی و پوشک به رئیس جمهور